TradeProPremium

Giá vàng ngày 22/11

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng tiếp tục dao động trong phạm vi trên mức hỗ trợ quan trọng $ 1,850. Sự tăng giá mới nhất của giá vàng có thể là do lợi suất kho bạc Mỹ bị bán tháo mạnh, khi tâm lý rủi ro giảm trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và coronavirus.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.