BestSC

Góc Nhìn Dài Hạn - Những Điểm Giá Lưu Ý

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Lá Cờ (1)(2) vẫn hoạt động tốt trong thời gian qua. Tôi đã nói rằng giá di chuyển bên trong lá cờ ở rất nhiều những xuất bản
- Hỗ trợ chính được đánh dấu tại 1818, khi nó bị phá vỡ chúng ta có 1799 - 1780 - Đường xu hướng (3)
- Kháng cự chính 1848 được đánh dấu và khi nó bị phá vỡ chúng ta có 1875 - 1900
- Chúng tôi (Chuyên Sâu Gold) đã tận dụng hoạt động giá bên trong Lá Cờ và tiếp tục cho đến khi sức ép đủ lớn, cuộc tấn công hoặc thoái lui sẽ bắt đầu bằng cách xác nhận sự thật.
Tôi sẽ nhắc lại những xuất bản ở bên dưới.
GoodLuck!!
Nhớ để lại 1 like nếu nó có ích :)

Lá Cờ Trở Lại (5/12/2020)

Hoàn Thành - Kháng Cự - Xác Nhận - Bẫy (7/12/2020)

Món Quà Từ Lá Cờ (9/12/2020)

Hoàn Thành - Sức Ép Thu Hẹp (10/12/2020)

Nhà xuất bản, sáng lập Chuyensaugold.com
Group: www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Telegram: t.me/csg2019
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.