FAST-TRADING

GOLD TÍCH LUỸ MẪU ZIGZAG NGẮN HẠN

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trong bài viết trước, sau khi hoàn thành mẫu hiệu chỉnh tích luỹ trong 2 ngày thì Gold đã có đợt tăng mạnh đến vùng đỉnh 1852, hiện tại xu hướng đang có đợt Retest lại quanh khu vực đã vượt.

Nếu đánh nhãn sóng điều chỉnh ngắn hạn ta sẽ thấy mẫu Zigzag A-B-C đang có khả năng hình thành trong đêm nay và dự kiến sẽ kết thúc quanh vùng 1843 - 1844.

Chúng ta có thể cân nhắc Buy quanh khu vực này với mức mục tiêu dự kiến là 1850 - 1852. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1836.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.