JaneDoan

GOLD H1 Sell

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Limit taij 1288
SL 1292
TP1: 1279
TP2: 1270
TP3: Thả
Đóng lệnh: dừng lỗ: Gold phá vỡ kênh giá đi lên chạm điểm cắt lỗ.
Dường như sóng 5 vẫn chưa hình thành xong.