DatTong

XAUUSD, GOLD

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
W1: Hình thành mô hình 2 đỉnh, và giá đi xuống
D1: Cho cấu trúc downtrend? và giá nằm dưới kháng cự và 2EMA 50-78
Chiến lược: Khi giá quay lại test kháng cự cho tín hiệu nến--> BÁN
Bình luận:
Giá đã test cản vùng 1310 và cho giá đi xuống !
Bình luận:
Dời stoploss vào entry và chốt lời 1 phần !
Bình luận:
Bình luận:
Review:
Bình luận:
Bình luận:
Moves stoploss trade 2 to entry !
Bình luận:
Move stoploss to entry ( trade 2)
Closed part profit !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Gold down.
Bình luận:
Take profit a part! Move stoploss to entry the all trade!
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Giá chạy quá tuyệt !
Bình luận:
Buy gold:
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Hit Stoploss entry !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.