GKFXPrimeVN

chiến lược giao dịch XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD vẫn đang tronfg cấu trúc tăng và các yếu tố cơ bản đang hỗ trợ

Tìm buy quanh mức 1533-1535, stop 1525, mục tiêu 1550

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch