thachsteven

XAUUSD - Sell vàng ngắn hạn. ThachStevenFX-God EMAs

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Vàng giá hiện tại. TP SL như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.