HHermes

GOLD short 145x, TP1 1425, TP2 1390, SL 1460. Goodluck

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD short 145x, TP1 1425, TP2 1390, SL 1460. Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.