BestSC

Giá Vàng 4/10 Cập nhật ngắn hạn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi đẩy giá lên vào buổi sáng nay thì hiện tại chúng ta đang chứng kiến việc suy giảm đáng kể của giá Vàng, tôi đang chờ đợi việc giảm giá nhiều hơn ở dưới điểm giá quan trọng 1755.
Những hoạt động phía dưới 1755 sẽ mở ra con đường quay trở lại chịu áp lực của đường xu hướng hàng tháng.
Tuy nhiên theo mức đo đạc từ Volume Profile thì nó cần phải vượt qua thoát hẳn 1752 để có thể tiến tới 1738, việc chúng ta cần làm ở hiện tại là sự kiên nhẫn và hãy để cho khu vực 1755 – 1752 có những xác nhận chắc chắn.
Chúc may mắn!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.