AmberForexGold

Plant Xau trước tin Nonfarm

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung H4 vàng đang đi sideway từ 1750 - 1770 trước giờ công bố tin Nonfarm. Hiên tại đây là vùng giá rất dễ để giao dịch từ 30-50pip. Canh sell 1767 -1770. Trước tin Nonfarm chưa có gì bứt phá trong giá vàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.