MTCinvest

Kịch bản vàng 23/11/2022

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch Bản Vàng 23/11/2022:

Như vậy sóng 4 của C chỉ về quanh vùng Fibonacci 50 quanh 1750 như nhận định trước đó.
Với biên độ
Sóng 1 đi 1785 - 1753 = 22 giá.
Sóng 3 đi 1753 - 1732 = 31 giá ( sóng 3 không phải sóng mở rộng)

Thì khả năng cao sóng 5 là sóng mở rộng đi tối thiểu 22 giá từ 1750 về quanh 1718.

Nếu xét trong sóng nhỏ của 5 thì sóng 1 đi 13 giá từ 1750 - 1737 con sóng 3 sẽ đi tối thiểu 13 giá nữa tức từ 1742 về quanh vùng 1730 và tiếp theo có thể con sóng 5 nối dài từ 1736 về 1711 vùng Fibonacci 61.8 của sóng 3 lớn cũng khớp với điều kiện sóng C nối dài.

Kịch bản:
Buy quanh 1727/1725 SL 1723 TP 1732/1736
Sell quanh 1736 SL 1739 TP 1725/1711

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.

Goodluck !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.