MTCinvest

Kịch bản vàng ngày 06/10/2022

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ngay sau khi phá vỡ vùng Hỗ trợ quan trọng là vùng 1680/1685 giá vẫn chưa quay về test lại vùng này khả năng cao sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng này. Cũng là vùng Fibonacci 38.2 khung Daily.
Nếu vùng 1680 được giữ khả năng cao vàng sẽ bật tăng lên vùng 1760.

Theo quan điểm cá nhân canh sell quanh vùng 1723 SL 1726 TP 1700/1690/1680.

Nếu vùng Sell bị SL ta sẽ chờ vùng 1736 SL 1738 nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.