GKFXPrimeVN

XAUUSD - 05/07/2018

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1258,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1258,00 với mục tiêu 1251,00 & 1248,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1258,00, có thể tới 1261,00 & 1265,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.