I_am_not_robot

Update Gold 8-12-2021

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold vẫn giữ plan cũ sẽ về vùng 1810. Tại đây, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.