PKTeam

Canh Mua gold

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đã có đợt giảm giá khá mạnh cuối tuần. HÔm nay phiên á và Âu giá vẫn tiếp tục giảm. Kì vọng phiên Mỹ giá sẽ hồi phục lại. Canh mua gold target 1503
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.