BestSC

Những vị trí kỹ thuật quyết định giá

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá Vàng đang được giao dịch ổn định tạo thành một khu vực tích lũy xung quanh 1775-1780, ở trong những vị trí kỹ thuật của hỗ trợ tại Fibonacci 0.236% và kháng cự tại xu hướng dài hạn (b) với 4 điểm chạm.

Đây sẽ là một xuất bản hàng ngày ngắn gọn bởi những phân tích cơ bản cùng với quan điểm giao dịch chính trong thời điểm hiện tại đã được tôi gửi đến bạn đọc trong xuất bản cuối tuần và nó cũng chưa có nhiều những thay đổi.

Tôi sẽ tập trung vào việc đánh dấu những vị trí kỹ thuật.

Chúng ta có thể nhận thấy có nhiều lần giá vàng đã quay trở lại kiểm tra đường xu hướng dài hạn (b) với 4 điểm chạm và tất cả đều cho một kết quả là giảm giá trở lại, điều này càng khẳng định về sự quan trọng của đường xu hướng này, nó đóng vai trò là kháng cự gần nhất và cũng là kháng cự quan trọng nhất.

Giá Vàng sẽ giữ xu hướng chính bằng cách kiểm tra đường xu hướng (b) hoặc quay trở lại và đảo chiều tăng giá khi hoạt động phía trên nó, nó rất quan trọng.

Mặt khác, từ Fibonacci 0.236% cũng thu hút thị trường đến giao dịch xung quanh nó, tuy nhiên phía sau 1771 cũng còn khá nhiều những hỗ trợ gần khác nữa. “tôi đã đánh dấu nó bằng những nhãn giá màu đỏ”

Đối với những quan điểm cơ bản thì bạn đọc có thể xem lại trong xuất bản hàng tuần, nó có nhiều áp lực tới giá vàng hơn là hỗ trợ. Những thông tin hoặc những thay đổi trong góc nhìn sẽ được gửi đến bạn đọc một cách thường xuyên.

Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.