Hong_Hoang_Trading_Group

KÈO SELL XAUUSD 17/01/2022

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mọi người có thể tham khảo
Vàng sell 1822.xx-1823 sl 1825
Lưu ý: Tuân thủ sl, quản lý vốn, đi đúng vol tài khoản
Bình luận: hit tp

💥 Free tín hiệu💥 https://bit.ly/32BFWhB
Cùng thảo luận tại:
👉 Telegram: https://t.me/Channel_Hong_Hoang
👉 https://t.me/Hong_Hoang
👉 Fanpage: https://bit.ly/3zV36vG
👉 Group: https://bit.ly/3foWCMc
👉 Hotline: 0866.4848.78
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.