Nguyen_Duong

[Long XAUUSD] Vượt đỉnh vol lớn, test hỗ trợ

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Về cơ bản, căng thẳng tại Iran có thể sẽ leo thang.
Về kỹ thuật, XAUUSD đã vượt cản với vol lớn, đang quay lại test hỗ trợ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.