anhnd1

XAUUSD - Bắt đáy H1

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đổ đèo rất mạnh từ 1310.x về 1280.x hiện đang tiệm cận vùng hỗ trợ mạnh
nến D1 hôm qua cho 1 pinbar khá đẹp, hiện đang retest lại
Bắt đáy trên H1 với mục tiêu 1293.x. Stoplosss khi thủng 1282.x
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Kèo dừng lỗ sau pha đổ đèo của Gold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.