Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng vàng tuần từ thứ 2 tháng 12 năm 2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp tục xu hướng vàng tuần trước, tuần này vàng sẽ điều chỉnh lên vùng 182x rồi sẽ tiếp tục đà giảm của mình. Mục tiêu kì vọng là về 172x.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.