Giavangvietnam

Nhận định Gold (26/10/2022): Nén để Tăng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thế đánh được xem quen thuộc của Vàng. Bật mạnh (confirm đáy) và tạo thanh khoản, sau đó Break out để tiếp tục tăng.


Ok, vào bài.

Chart Day: Nhịp hồi hay đáy 2?

Gold đang trong quá trình tạo đáy 2 và bước vào 1 con sóng tăng mới ?

Cũng có thể đây chỉ là nhịp hồi mà thôi.

Kệ, quan điểm của tôi: Nhịp này hoàn toàn có thể đánh mạnh về 1700.


Chart H4: Cú nén

Kỳ vọng: run lên lắc xuống. Quét trên, quét dưới. Sau đó Break out và lù lù đi lên.


Chart H1: Kèo

Canh BUY chậm ở điểm (B) - SL 1636.

SELL ngắn ở (C)Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.