Trongvinh-FA25

XAU/USD - Chiến lược mua ngắn hạn

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAU/USD update

Vàng có thế trade ngắn hạn, điểm mua hiện tại
- Entry 1,791-1,792
- Stoploss 1789
- Target 1809-1820

Chi tiết trên chart

Good luck and happy trading

---------------------------------------------------------
🔴 YouTube: https://www.youtube.com/c/TrongvinhFA25
🟢 TA Education: https://t.me/trongvinhFA25
🟡 Community: https://t.me/Trongvinh_FA25
🟣 Premium Newsletter: https://dubaotiente.com/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.