FAST-TRADING

Gold phục hồi ngắn hạn với mô hình điều chỉnh A-B-C

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối rõ ràng sau khi hoàn thành 5 đợt sóng giảm tại vùng đáy 177x.

Hiện tại, chúng ta quan sát sẽ thấy mô hình đảo chiều 2 đáy đã được xác nhận ngay trong đêm thứ 6 vừa rồi, kỳ vọng rằng sóng điều chỉnh A-B-C có thê diễn ra quanh khu vực 1779 - 1780 (Điểm kết thúc sóng C). Chúng ta có thể mở Entry Buy tại khu vực này.

Target dự kiến sẽ quanh vùng 1786 - 1796.
Stoploss quanh 1773.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.