howtotradeblog

GOLD - Vẫn di chuyển 2 chiều

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại đang sideway trên các khung thời gian nên mọi người có thể chờ đợi tín hiệu để giao dịch từ 2 biên của vùng sideway để vào lệnh.
Theo quan điểm hiện tại thì Vàng có thể còn sideway chứ chưa thể break khỏi vùng đó.
Chiến lược hiện tại có thể canh giá quay lại vùng hỗ trợ 1862 để tìm tín hiệu Buy.
Chúc mọi người giao dịch tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.