HongLinhFX

# XAU/USD 22/11-26/11

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1830 vẫn đang là khu vưc hỗ trợ quan trọng.Nếu tuần tới giá vẫn tiếp tục đóng cửa trên mức này thì sẽ còn tiếp tục tăng trong ngắn hạn,mục tiêu hướng về 1900.
Nếu...giá điều chỉnh sâu hơn thì không ngoại trừ khả năng xuống dưới 1800
Quan điểm cá nhân tôi thì giá sẽ tiếp tục điều chỉnh về quanh 1831.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.