Cocacolacocacola

Vàng giảm mạnh

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng chuẩn bị giảm mạnh. giá lên chỉ 1797 để lừa người đầu tư mua vào. Anh em có thể sell ở 1797 tớ là 1790. Hãy đặt tp, sl để bảo vệ tài khoản. Lưu ý đây là ý kiến tâm huyết của mình không khuyến nghị đầu tư
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.