maivanhai

Vàng bắt đầu sóng hồi ?

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hành động giá tại đỉnh mạnh của Gold đang cho thấy hành trình hồi về vùng 1760 là có thể, bộ 3 cây nến gần nhất là một bộ đảo chiều đẹp sau khi chạm đỉnh, nên có thể trong thời gian ngắn tới giá sẽ đi xuống để hoàn thành sóng hồi trước khi có những dấu hiệu đảo chiều đi lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.