Tuần vừa xong bên mua bằng mọi nỗ lực để đẩy giá lên đỉnh cuối, khối lường tăng đáng kể, nhưng giá không thể vượt đỉnh và bây giờ 2 bên đang có giao đấu quyết liệt để giành phần thắng. Hôm nay giao dịch rất khó, nên các bạn cẩn thận. Chiều giá sẽ không có hướng nhất định.
Khả năng giá sẽ phải xuống test bên mua ở dưới để lấy thêm xăng.
Bình luận: Hiện giờ bên bán vẫn còn đẩy giá lên bằng cách nhét các lệnh buy limit, khối lường bán bao nhiêu cũng bị nhập hết, khả năng giá vàng sẽ đi test đỉnh 1 lần nữa, ngoài ra, tôi nghĩ, nhiều lệnh bán thị trường như vậy, nó sẽ đi phá SL rồi mới xuống
Bình luận: Vàng mới thu được SL, nhưng chưa xuống, khả năng sẽ lên 196x rồi mới có tín hiệu xuống
Bình luận: Xong, SL đã được thu, giá sẽ lên tầm 1956, rồi sẽ quay đầu
Bình luận: Khả năng hôm nay thế là vàng không còn di chuyển, tuy nhiên thị trường vần đang vào lệnh bán khá lớn, giá 1956 chưa phải là giá bán đc. ACE ngủ ngon nhé, sang tuần tính tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.