ThomasTrinh

XAUUSD STRONG BUY H4

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
TP 1 1296
TP2 1309.45
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.