SinvestFX

Sell Vàng ngắn hạn - SinvestFX

Giá xuống
SinvestFX Premium Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Vàng ngắn hạn trên H1 theo xu hướng giảm đã phân tích trong bài trước tại:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Vàng đã có 1477. Chốt lãi tại đây nhé ae.

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.