Trade5Day

Chờ điểm Bán cho Vàng

Giá xuống
Trade5Day Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chờ sell Vàng nếu như diễn biễn xảy.
Nếu giá break vùng hỗ trợ, giá sẽ đi khá xa về vùng cản của WK
Bình luận: Vàng đang hồi về vùng Sell hợp lệ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.