Forex9999

Vàng chạy Khắm thật. Fail Break out. Giảm về lòng đất ae nhé

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo hình tôi vẽ vàng vẫn kênh giảm H4. Hôm qua Fail break thì lại giảm mạnh về 1730 trước tin Nonfarm anh em nhé. Hoặc có thể giảm giật quanh 1750 ngưỡng tâm lý trc nonfarm sau đó chui về 1700
Bình luận: sell 1760 rồi nhé