Phamdong1969

Xau/USD có thể sẽ giảm về vùng 1409

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên đồ thị ngày Vàng đã hình thành xu hướng giảm tương đối rõ. Có thể giá vàng sẽ đi ngang 1 - 2 ngày. Sauu đó giảm về vùng 1409$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.