Phamdong1969

Xau/USD có thể sẽ giảm về vùng 1409

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên đồ thị ngày Vàng đã hình thành xu hướng giảm tương đối rõ. Có thể giá vàng sẽ đi ngang 1 - 2 ngày. Sauu đó giảm về vùng 1409$