utah0104

XAU BUY NGẮN KHUNG M15

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng đang điều chỉnh về quanh vùng hỗ trợ mạnh có thể cân nhắc cho 1 lệnh buy ngắn hạn
BUY QUANH VÙNG 1905 / SL DƯỚI 1902/TP:1915 .GOOD LUCK

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.