hg8816

2021-10-11 - Xu hướng XAU

hg8816 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá nằm dưới ema 34/89 khung 15m, 1h, 4h, 1d
- RSI dưới 50 trên khung 15m, 1h, 4h, 1d
- Lưu ý phiên Mỹ 8/10, sau khi ra tin NF bất lợi cho đô la Mỹ, giá vàng bật tăng từ 1761 lên 1781; tuy nhiên sau đó rơi trở lại mức 1757 trước khi ra tin, không khẳng định được đà tăng.
Phiên 11/10 giá có thể tăng hồi sau đó tiếp tục đà giảm, quan sát phản ứng giá ở vùng fibo 50 (1766-1768).
Bình luận: - Phiên Á, Âu: mở cửa tuần mới lực mua bán yếu, không hình thành xu thế rõ ràng; giá giảm từ 1757 xuống 1751, bật tăng lên 1761, giảm về 1752, tăng lên 1758
- Phiên Mỹ: giá giảm về 1750, bật tăng lên 1760, rồi giảm về 1753; hình thành xu hướng đi ngang trong biên độ 1750-1761
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.