rainmeteror

Vàng có dấu hiệu quay đầu điều chỉnh nhẹ.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại, giá vàng đang có dấu hiệu là sẽ tạo đỉnh là 1346.980 và quay đầu điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn tới.
Dự đoán vùng giá vàng có thể sẽ quay về vùng tiềm năng 1289.3 đến 1302.3.