rainmeteror

Vàng có dấu hiệu quay đầu điều chỉnh nhẹ.

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại, giá vàng đang có dấu hiệu là sẽ tạo đỉnh là 1346.980 và quay đầu điều chỉnh trong thời gian ngắn hạn tới.
Dự đoán vùng giá vàng có thể sẽ quay về vùng tiềm năng 1289.3 đến 1302.3.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.