utah0104

XAU BUY NGẮN KHUNG M15

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
BUY quanh 1978 / SL đặt dưới 1968 /TP kì vọng vùng 2000. Chúc AE may mắn :)))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.