OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
VÀNG đang có tín hiệu BUY ở khung m5

Khuyến Nghị : BUY 1793-1795 TP : 1806 - 1808

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.