LeO_937

phân tích vàng 09/07

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá tiếp tục củng cố trong vùng giá ngay phía trên mức cản tâm lý 1800. Hành vi giá này đang tạo ra một mô hình đảo chiều mới, mô hình hai đỉnh với điểm kích hoạt (đường neckline của mô hình) là mức 1795.
Nhìn chung mặc dù giá chưa giảm xuống như kỳ vọng nhưng các tín hiệu vẫn đang có lợi cho phe bán, thật bất ngờ khi phe bán 2 lần lao xuống với động lượng lớn nhưng đột ngột bị chững lại ở 1794-1795. Chúng ta sẽ chờ đợi lần Break tiếp theo để kì vọng mục tiêu giá 1770.
Canh sell 1814-1817, SL - 1822, TP - 1795