GoldTraSig

Canh SELL XAUUSD - 24.04.2020

Giá xuống
GoldTraSig Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
FOREXCOM:XAUUSD - SELL LIMIT
ENTRY: 1728
STOPLOSS: 1732
TARGET: 1708
Bình luận: Khớp Entry. Chú ý stoploss.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.