OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận vùng kháng cự tại 1212.28,nơi nó có khả năng đảo chiều xuống vùng hỗ trợ tại 1198.37
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.