OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold Update :
Hôm nay gold có thể sẽ giảm như hình vẽ. Tuy nhiên, đó chỉ là sóng giảm điều chỉnh cho 1 sóng tăng mới. Nếu Sell thì nên canh lấy money trước khi có sự đảo chiều , Buy thì nhìn và rình.
Chúc mọi người gặp may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.