Gold-Invest

Chiến lược Scaping cho Vàng 22/05/2023

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đã tăng trở lại trên ngưỡng kháng cự tiềm năng, vốn đã trở thành hỗ trợ, được vẽ từ mức thấp nhất vào ngày 19 tháng 4 ở mức 1.969,26 đô la trên thang điểm bốn giờ. Kim loại quý cho thấy sự phục hồi hình chữ V từ khoảng $1950,00 trong bối cảnh xuất hiện những người mua phản ứng nhanh.

Sự bền vững tự tin trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 kỳ ở mức $1.980,00 sẽ biến xu hướng ngắn hạn trở nên tích cực.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) đã nhanh chóng quay trở lại phạm vi 40,00-60,00, điều này cho thấy sự đảo chiều tăng giá.

CANH BUY XAUUSD QUANH VÙNG GIÁ 1964 - 1967

Stop Loss : 1962
Take Profit 1 : 1975
Take Profit 2 : 1980
Take Profit 3 : 1985

Lưu ý : hãy đánh 1% tài khoản để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn. Không vào quá 5% vốn trong vòng 10 giá gần nhất
Luôn đặt SL trong mọi trường hợp, Chú ý vào lệnh theo vốn hiện tại

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.