PhamVanHocTrader

PHÂN TÍCH GOLD | 20-24.12 | VÀNG TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chúc cả nhà đã sell gold đúng đỉnh quanh 1814-15 và đạt lợi nhuận gần 200 pip và bây giờ ad sẽ cập nhật chiến lược mới cho tuần mới nha !!!
\
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH GOLD HIỆN TẠI

SELL GOLD 1813-15
SL 1822
TP 1800
TP 1790
TP1785

BUY NHẸ GOLD 1780-82
SL 1776
TP 1795
TP 1808

BUY CHÍNH QUANH 1760-65
SL 1756
TP 1877
TP 1790

CHÚC CẢ NHÀ GIAO DỊCH THẮNG LỢI LỚN NHA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.