NguyenThang33

Cậu Vàng - Tìm cách bán thôi

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tìm cơ hội vào lệnh Sell nhé các anh em.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.