haipkgl111

3R cho xauusd là đủ rồi. mọi người có thể vào

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
sập trong tối nay, mọi người hãy đừng kỳ vọng nó lên
vì bât giờ chưa phải lúc. lực sell sẽ đánh đổ mọi thứ trong đêm
hôm nay 23h59 xau sẽ đóng cửa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.