TOANTP

XAU bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh dài hạn

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
mục tiêu điều chỉnh về vùng giá 1242-1220
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.