TOANTP

XAU bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh dài hạn

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
mục tiêu điều chỉnh về vùng giá 1242-1220