DOLAHA

GOLD sẽ test lại đáy lần nữa

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi Gold hồi về 1700 là mức hỗ trợ 0.618 theo Fibo (cũng là vùng tâm lý), tiếp theo sẽ tiến tới mốc 175x (fibo 1.27-1.41). Sau đó quay về test lại đáy 1 lần nữa (vùng 1680-1677 ) trước khi tiến lên vùng 1800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.