NguyenQuangHien

XAUUSD - MUA THÔI, COI CHỪNG STOP HUNT!

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lâu rồi mới động đến forex.
Nhìn thấy cái biểu đồ là muốn mua luôn.
Tín hiệu: Bullish engulfing , vol ổn, xảy ra tại vùng hỗ trợ 1770.
TP: 1827 - 1867
SL: 1760
=> Tỷ lệ RR tốt nhưng cẩn trọng stop hunt.
Happy trading!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.