FAST-TRADING

Gold hiệu chỉnh mô hình A-B-C

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên tuần trước, sau khi hoàn thành đợt sóng tăng thứ 5 tại vùng 184x thì Gold đã có đợt điều chỉnh mạnh trong ngày thứ 6 về quanh mức 1828 - 1831 và bật lên trở lại.

Nếu xét theo mẫu sóng ngắn hạn ta sẽ thấy mô hình điều chỉnh A-B-C đang được hình thành và nhiều khả năng xu hướng sẽ tiếp tục tăng trở lại trong đêm nay. Chúng ta có thể cân nhắc Buy tại mốc 1835 - 1836 với mốc Target gần nhất tại đỉnh cũ.

Có thể quản lý lệnh dừng lỗ tại 1829.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.